JAESTIC ofereix serveis de posicionament a Internet, però…

Que és posicionament a Internet?

A finals del 2009, 62,6% dels Espanyols eren usuaris habituals d’Internet a Espanya, això significa que hi havia més de 29.000.000 d’internautes abans de començar el 2010.

La xifra de negoci aconseguida en el tercer trimestre del 2010 és de més 1.500 milions de €, realitzant més de 18 milions de transaccions.

A més, l’índex de creixement d’usuaris d’Internet a Espanya puja a una mitjana del 10% cada any.

D’aquests 29.000.000 d’usuaris espanyols, el 98% realitzen les seves consultes inicials a través del cercador Google.

Algun negoci o empresa d’Espanya es pot permetre no estar localitzat a Google?

Però que significa estar localitzat a Google?

Estar localitzat a Google, no significa posar el nom del teu domini, empresa o organització i aparèixer el primer (que ja és imprescindible), si no que quan algú busqui el servei o producte que comercialitzes, apareguis entre els primers resultats.

JAESTIC, t’assessorarà per aconseguir posicionar-te correctament en les recerques d’interès del teu negoci o organització, aplicant diferents estratègies com a SEO on page i off page i SEM.

 

Els serveis de posicionament Web són:

Estratègies SEO

Estratègies SEM

 

Altres serveis d’Identitat Digital:

Disseny Web

Creació, personalització i gestió de perfils en Xarxes socials