imagen acuerdo de negocio

Jaestic, com a consultoria en Màrqueting Digital i Digital Business especialitzada en desenvolupament de negocis en Internet, no és només una empresa a l’ús de disseny Web o posicionament en Internet.

A Jaestic guiem a empreses, organitzacions o personalitats públiques perquè les seves idees, projectes i desenvolupaments de negoci en Internet tinguin les màximes possibilitats d’èxit a un preu òptim i amb les màximes garanties de la tornada de la inversió realitzada.

Jaestic fa el camí al costat dels seus clients fins a aconseguir l’objectiu pactat, cobrint totes les necessitats que puguin sorgir-li al seu client durant el recorregut conjunt.

Assumim com a propis els objectius dels nostres clients.

consultoriadigital
Imagen Corporativa - Jaestic.com
Identidad Digital - Jaestic.com
formacion
gestiondemedios

Per iniciar qualsevol projecte seguim les següents premisses:

  • Coneixement: Ens informem a fons sobre l’empresa, organització o institució i el seu mercat de influència.
  • Anàlisi: Amb la informació obtinguda, analitzem la situació actual, a nivell intern i extern, i les possibles amenaces.
  • Estratègia: Decidim les estratègies més adequades per tots els “stakeholders” implicats, per així aconseguir els objectius definits el més ràpid, econòmica i eficaçment possible.
  • Pla d’acció: Es defineixen les accions necessàries per engegar les estratègies escollides.
  • Timing de acció: Es defineixen els trams i els terminis de lliurament.
programacion diseño pagina web tarragona