Consumidor de 2021

El consumidor de 2021; nous perfils

EL CONSUMIDOR DE 2021 El consumidor de 2021 és diferent al que coneixíem abans del coronavirus i la crisi econòmica i sanitària que ha comportat. Això ha provocat canvis substancials en els consumidors. Un dels canvis es reflecteix en els canals als quals recorren per a obtenir informació sobre un producte o servei. Abans de…

Details