2020, ASPECTES QUE MARCARAN LES ESTRATÈGIES DE MÀRQUETING DIGITAL